این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

tarhenoyenegarدو مدل قیمت برای طرح ها تعیین شده است:

1-خرید تکی طرحها
2-خرید پکیج کامل همه ی طرح های موجود در فروشگاه

1-قیمت هر طرح به صورت تک:(تومان)

کد1-500،000
کد2-500،000
کد3-1،500،000
کد4-1،500،000
کد5-1،500،000
کد6-1،500،000
کد7-2،500،000
کد8-500،000
کد9-500،000
کد10-500،000
کد11-800،000
کد12-200،000
کد13-800،000
کد14- 100،000
کد15-100،000
کد16-100،000
کد17-100،000


2-خرید پکیج کامل همه ی طرح ها تا کد 17:(تومان)
قیمت خرید عمده با تخفیف ویژه:6،460،000