این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

طرح نوی نگار


منظور از تفاوت و کیفیت بالای آثار طرح نوی نگار چیست؟

دسته بندی نشده پنجشنبه، ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸


 به طور کلی کیفیت و زیبایی بصری یک فایل طراحی شده تابلو فرش(نقشه کدبندی یا کامپیوتری تابلوفرش) تحت تأثیر سه عامل کلی قرار می گیرد.
کیفیت در فرم                       کیفیت در رنگ گذاری                     کیفیت در پیکسل گذاری
مشخص است که تأثیر گذاری این سه عامل بر کیفیت یکدیگر غیرقابل انکاراست.
کیفیت در فرم
در اینجا مفوم زیبایی فرم در تابلوفرش شامل زیبایی بصری در فرم اجزا،هماهنگی منطقی آنها باهم،نمایش پرسپکتیو صحیح،اجرای صحیح آناتومی ها و درمجموع چرخش سیال فضای موسیقی درچیدمان اجزاست که در نهایت منجر به اجرای صحیح کمپوزیسیون اثر می شود.
بدیهی است که روح محتوایی اثر که بر انگیخته شده از طرح موضوعی صاحب اثر (و تزریق سیال جزء به جزء و زمان بر آن در طی پروسه طولانی این نوع از طراحی )می باشد؛جنبه ی کلی برداشت زیبایی از این آثار است.

کیفیت در رنگ گذاری
دو مفهوم کلی در این مبحث قابل ذکر است:1 -کیفیت در انتخاب رنگ ها2-چگونگی استفاده از آن ها در جای مناسب
این مبحث بسیار گسترده تر از مجال این مقال است منتها می شود به این نکته ی بسیار مهم اشاره نمود که همانند یک موزیسین که مخاطب خود را بی آنکه سواد موسیقایی داشته باشد تحت تأثیر زیبایی سمعی اثر خود قرارداده و حتی گاه او را منتقد آثار خود می یابد در نقاشی و طراحی نیز مخاطب به سبب ویژگی های فطری زیبایی شناختی اش حتی با وجود عدم دانش نقاشی می تواند در انتخاب سلیقه رنگ پردازی خود نقوش طرح نوی نگار را به صورت ناخودآگاه محبوب علایق ذهنی خود بنامد.

کیفیت در پیکسل گذاری

این نوع کیفیت نیز دارای 2 مورد کلی به منظور کنترل کیفی یک نقشه کامپیوتری تابلو فرش می باشد: 1 پیکسل گذاری صحیح به منظور نمایش صحیح سایه ها و کنتراست اثر و حفظ فرم کلی هر جزء2-پیکسل گذاری صحیح از منظر حفظ قوانین کلی طراحی فرش با توجه به محدودیت در تعداد رنگ و توجه به مقوله رنگرزی و خطاهای احتمالی در آن