این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس

طرح نوی نگار


نکاتی درباره زیبایی شناسی طرح ها

دسته بندی نشده دوشنبه، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸


اصولا حفظ موارد منطقی چه از حیث موضوع و چه از نظر قوانین نقاشی  بسیار حائز اهمیت است ؛اما این مطلب هیچ منافاتی با خیال انگیز بودن طرح ها ندارد حفظ اصول موضوعات مکتوب تاریخی در مورد بعضی از ژانرها بسیار مهم است منتها ما بقی موارد به دست تخیل سپرده شده است.

از سوی دیگر به هیچ عنوان نمی توان از تأثیر گذاری موضوعات تخیلی در زیبایی اثر چشم پوشی کرد.

 از دیگر موارد مهم در زیبایی یک اثر می توان به وجود سوژه های اصلی در طرح اشاره کرد که از نظر مرکز نقطه ی دید با توجه به حفظ اصول زیبایی شناختی در نظر مخاطب بسیار مؤثر است.

این سوژه های اصلی قطعاً کاراکترهای اصلی طرح را درگیر موضوع خود نموده و باقی اجزای طرح را وادار به همراهی با آهنگ رفتاری خود می کنند.
به دنبال موضوع دقت در برداشت بصری ،ذوقی از جریانی که قرار باشد یک ماجرای زیبامحور را به نمایش بگذارد به یادداشتن این موضوع بسیار کمک کننده است اینکه ما همیشه برای کسب یک...حتی قطره! از موج جریان زیبایی امکان دارد غرق در موارد حاشیه ای جذاب در آن صحنه شویم ؛حال آنکه زیبایی به نمایش گذاشته شده همیشه حاوی پیامی از صاحب اثر است که در لفافه ی موضوعات و تکنیک ها به دنبال کاشف خود می گردد.

در مجموع در طراحی فایل کامپیوتری یا نقشه کدبندی تابلو فرش دستبافت ،حفظ موارد منطقی کلی به همراه خیال انگیز بودن موضوعات همیشه ترکیب جذابی برای ژانرهای مختلف این رشته دربر خواهد داشت.