این وب سایت به دلیل عدم تمدید حساب کاربری مسدود شده است.

ساخت سایت با سایت ساز سی می پلاس
کد1-کلئوپاترا-دوئل

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

دوئل مارک آنتونی

 مارکوس آنتونیوس که پیش از این در قصر خودش کلئوپاترا را دعوت کرده و پس از دیدار با او کاملا مجذوبش شده بود­­ به قصر کلئو پاترا رفت و آمد می کندو پس از میان برداشتن رقبایش با او ازدواج می کند.

قیمت تک:500،000 تومانلطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید.

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.کد2-کلئوپاترا-شب آخر

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.


مارکوس آنتونیوس همسر کلئوپاترا پس از شکست در آخرین نبردش خودکشی می کند و کلئوپاترا برای وفاداری نسبت به همسرش پیش از به اسارت گرفته شدن توسط دشمن و به رسم دیرینه ی مصریان باستان با سم مار به زندگی خود پایان می بخشد.

قیمت تک:500،000 تومانلطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.
لطفا برای مشاهده فیلم بدون کادر زرد به پیج اینستاگرام مراجعه نمایید.
اینستاگرام طرح نوی نگار
کد 3-هفت خان

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

هفت خان رستم

رستم به منظور رهایی کیکاووس از چنگال دیو سپید روانه مازندران می شود، در خان اول به هنگام خواب رخش با شیری که به او حمله کرده بود درگیر شده و او را از میان بر می دارد و در خان دوم رستم به همراه رخش در بیابانی خشک و بی آب و علف گرفتار می شوند و پس از یافتن آب و رهایی در خان سوم اژدها را می کشد و در خان چهارم رستم درمواجهه با سفره ای رنگین و زنی زیبا سپاس خدا را به جا می آورد که با بردن نام یزدان سیمای زن برافروخته شده و رستم در می یابد که او جادو گر است با کمانش سر او را به بند آورده و با خنجر دو نیمش می کند درخان پنجم رستم به دلیل چرای رخش با دشتبان ناحیه درگیر می شود و او به مرزبان ناحیه عارض می شود مرزبان که اولاد نام دارد با سپاهش به طرف رستم حرکت می کند که توسط او تنبیه می شود رستم اولاد را به دام انداخته و با التماس او از کشتنش صرف نظر می کند اولاد مرزبان که محل دیو سپید را می داند بلد راه رستم میشود در خان ششم رستم و اولاد به مازندران می رسند در محل استقرار دیو های نگهبان رستم­ با ارژنگ دیو درگیر شده و او را از پای در می آورد و پس از آن در خان هفتم با دیو سپید جنگ می کند و پس از نبردی سخت او را می کشد و جگر او را برای مداوای چشمان کیکاووس شاه ایران که توسط دیو سپید نابینا شده بود می برد و با قطره ای از خون جگر دیو سوی ناپدید شده چشمان کیکاووس و بقیه سپاهیان ایران را بر می گرداند­.

قیمت تک:1،500،000 تومان
لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.
کد4-می انگوری

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک:1،500،000 تومان  

لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.


کد 5-قصر پرنس

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک:1،500،000 تومان


لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.کد 6-دختران سلطنتی

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک:1،500،000 تومان


لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.
کد7-کوروش کبیر و زنان هخامنشی

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

طرح شامل 33 کاراکتر می باشد مشروح نام و بیوگرافی آنها را در لینک زیر مطالعه بفرمایید.

                  توضیحات کامل

نام و توضیحات مختصر 33 کاراکترطرح:

1-کوروش کبیر2-شهبانو آمیتیس،همسر کوروش3-شهبانو آتوسا،دختر کوروش4-شهبانو کساندان،همسر کوروش5-گل اندام ،همسر بهرام گور6-سورا ،ژنرال اشکانی7-آمیس تریس،فرمانده هخامنشی8-آسپاس،فرمانده کشوری هخامنشی9-آرتونیس،فرمانده هخامنشی10-شهبانو آزادخت ،ملکه ایران همسر شاپور کبیر11-ایرداباما،تاجر هخامنشی12-ماندانا،مادر کوروش کبیر13-پانته آ فرمانده سپاه جاویدان هخامنشی14-شهبانو پوراندخت ،فرمانروای ساسانی15-آپرانیک،فرمانده ساسانی16-آرتادخت،دبیر خزانه اشکانی17-ایستاتیرا،سپهبد شاهدخت هخامنشی18-سیسی کامبیس ملکه مادر،مادر داریوش سوم19-نگان ،جنگجوی آزادی پارتیزانی20-آذرمیدخت،امپراطور ایران ،دختر خسروپرویز21-شهبانوایستر،همسرخشایارشاه22-پریان،شاهزاده ساسانی23-یوتاب،خواهر آریوبرزن24-آزاد،فرمانده دیلمی جنگ های پارتیزانی25-شهبانو شیرین،همسر خسروپرویز26-شهبانو ماهرویه،ملکه ایران و همسر کمبوجیه پدر کوروش کبیر 27-توراندخت،شاهزاده زیبای ساسانی ،دختر خسرو پرویز28-زند،همسر خسرو انوشیروان ساسانی29-پری ساتیس،ارتشبد هخامنشی30-بانو ،همسر بابک خرمدین31-شهبانو فایدیمه،همسر داریوش32-شهبانو رکسانا ،دختر داریوش سوم33-آرتیمیس،دریاسالار مشهور،معشوقه خشایارشاهقیمت تک:2،500،000 تومان


لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.
کد8 وان یکاد گلدانی

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک :500،000 تومان
لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.


کد9-پنج تن علیهم السلام

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک :500،000 تومان


لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.


کد10-الحمدلله

این عکس به جهت جلوگیری از کپی کردن در سایز کوچکتر و نه باکیفیت اصلی خود در معرض نمایش قرار داده شده برای پی بردن به کیفیت محصول لطفا به عکس ضمیمه توجه فرمایید.

قیمت تک :500،000 تومان


لطفا به منظور مشاهده زوایای بیشتر طرح فیلم روبرو را مشاهده نمایید

برای جلوگیری از کپی شدن ، طرح ،شطرنجی نمایش داده شده است . این فیلم به منظور پی بردن به کیفیت کاراست به همین جهت لطفا فیلم را با کیفیت720pمشاهده نمایید.برای این منظور در تنظیمات نمایشگر فیلم روی کیفیت و سپس 720p کلیک کنید.